VINNARE: SALTIMPORTEN – MALMÖS KREATIVA FABRIK
JURYNS MOTIVERING
Årets pristagare har gjort det omöjliga möjligt, en bra bit bortom självklarhetens rand. Med stor respekt och framtidstro har vinnaren på bästa sätt förenat historia med samtid med ett resultat som ins Mer informationFastighetens historia
1961 byggdes fastigheten Korallen 1 på Hullkajen i Malmö Hamn med sina sex våningar kontor och två våningar lager. Fastigheten är belägen på den yttersta spetsen av Malmös inre hamninlopp mittemot det framväxande och populära Dockan-området.

Ursprungligen användes fastigheten av Saltimporten som fick saltet levererat via taket på lagerdelen. Allteftersom åren har gått och Malmös utveckling har gått framåt så har fastigheten och området alltmer spelat ut sin roll som mottagningscentral för varor från lastfartyg.

Inledningen av 2000-talet har präglats av att Malmö Stad och Malmöborna återerövrat de kustnära lägena. Som en del av Malmös strävan att återerövra de havsnära lägena och visa på det faktum att Malmö är en kuststad att räkna med, är avsikten att vidareutveckla fastigheten och skapa en helt ny inriktning.

Vår vision är att vi ska skapa Malmös nya kreativa centrum där det samlas hyresgäster som kan dra nytta av varandras kunnande för att tillsammans skapa mervärden.

För att ytterligare förstärka förändringen så har vi valt att döpa fastigheten till Saltimporten – Malmös Kreativa Fabrik. Vår förhoppning är att Saltimporten och dess aktörer i framtiden ska vara förknippat med kreativitet och framtidstro.
Malmö Stads tankar om området
Även inom Malmö Stad har det förts fram framtida idéer om en ny inriktning på det aktuella området som då benämns Nyhamnen. På Malmö Stads hemsida går det att läsa om dessa visioner och tankar angående det aktuella området (från översiktsplan för Nyhamnen, Öp 2025):

”Syftet med planförslaget är att ange ramar för framtida omvandling av Nyhamnen till en stadsdel där det finns plats för både boende, service och arbete. Nyhamnen ska bli en del av Innerstaden och ha dess karaktär och skala som förebild - tät, intim och yteffektiv. Människans kulturella och sociala behov ska vara en viktig utgångspunkt för planeringen.

Gator, torg, platser, kajer, urbana parker och blänkande kanaler utgör delar av stadens offentliga rum. Tillsammans ska de bilda arenan för stadens liv och basen för mötet mellan människor och kulturer. Nyhamnen ska kännas välkomnande, intressant och trygg att röra sig genom. Det ska vara roligt och spännande att strosa runt.

Med Nyhamnen och Västra Hamnen förstärks Malmös möte med havet. Målet för Nyhamnen liksom för Västra Hamnen är att de båda stadsdelarna införlivas med Innerstaden. Existerande gator växer samman med nya. Befintliga stråk för gående och cyklister kompletteras med nya.”

Lokalisering
Fastigheten är belägen på Grimsbygatan 24 på den yttersta spetsen av Malmös inre hamninlopp. Åt väster har Ni det framväxande Dockanområdet och Turning Torso, åt söder blickar Ni ut över Malmös centralstation och Malmös centrala delar medan Ni åt norr har en överblick ut över Malmös Hamninlopp och Öresund. Kanske är detta stadens mest spännande och storslagna utsikt!

Beskrivning av lokalerna i magasinsbyggnaden
Storleken på lokalerna i magasinsbyggnaden varierar mellan 85 kvadratmeter ända upp till 600 kvadratmeter. Samtliga lokaler består av ett stort och luftigt rum med uppemot 5 meter i takhöjd. Från samtliga lokaler kan man uppleva den fantastiska utsikten genom fönsterpartier som går från golv till tak.

Beskrivning av lokalerna i kontorsbyggnaden
Storleken på lokalerna i kontorsbyggnaden är antingen 160 kvadratmeter eller 320 kvadratmeter, dvs antingen ett halvplan eller ett helplan. Kontorsbyggnaden har genomgått en omfattande renovering under hösten 2012 med resultat av en genomgående hög standard liknande nyproduktion.


Limhamnshus Saltimporten AB | Grimsbygatan 24 Malmö | Tel 040 36 90 30 | www.limhamn.com